Harran Üniversitesi Çocuk Acilinde Yaşanan Şiddet Olayı Basın Açıklaması ile Kınandı.

                                 BASINA VE KAMUOYU’NA

     Dün akşam saatlerinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil polikliniği önünde yaşanan, Pediatri Asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın hasta yakını tarafından kafasına öldürmek kastıyla kaldırım taşıyla vurulması ile hekim arkadaşımızın ciddi hayati tehlike geçirmesine sebep olan olayı lanetliyor ve artık yeter diyoruz.

     Arkadaşımız şu an yoğun bakımda takip edilmekte ve halen hayati tehlikesi devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

     Sağlıkta neredeyse her gün yaşanan şiddet terörünün bir an önce son bulmasını ve bunu yapanın yanına kar kalmamasını ve hakkettiği şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

    Şanlıurfa Tabip Odası olarak olayı duyduğumuz ilk anda olay yerine intikal ettik ve sürece müdahil olduk. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.

    Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kışkırttığı yüksek hizmet talebi, toplumda beklenti oluşturmakta fakat hastanelerde ki yığılmalar hekim sayısının yetersizliği, iş yükünün fazla olması, toplumda oluşturulan yüksek beklenti algısını doyuramamaktadır. Hastayı müşteri olarak gören bu uygulamalara tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının karşı çıkmasına rağmen Sağlık Bakanlığı hala biz sağlık emekçilerine kulaklarını tıkamaya devam etmektedir. Hekimlerimize yöneltilen “doktor efendi, hastanın cebinden elini çek”, “bunlara iğne bile yaptırmam” söylemlilerinin yaratığı aşağılama ve hedef haline getirilmelerinin sonuçları sağlık çalışanlarına şiddet olarak dönmektedir.

Acile servislerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, Nöbet sonrası izin kullanmayıp 36 saat aralıksız nöbet tutan asistan hekim arkadaşlarımız tükenmişlik sendromu yaşamakta asli görevi eğitim olan asistan hekimler hasta ve hasta yakını ile uzmanlık vasfını almamış olan asistan hekim arkadaşlarımız öğretim üyesi gözetimi olmadan tek başına muhatap bırakılmaktadır.

    Sağlık kurumlarında ciddi güvenlik zafiyetleri bulunmakta ve sağlık çalışanlarının işyeri güvenliği bulunmamaktadır. Güvenlik kadrolarının yetersizlik sorununu ivedilikle çözmelerini talep ediyor. Hükümete, hastane yöneticilerine; sağlık çalışanlarını sözel ve fiziksel şiddete karşı koruma görevlerini tekrar hatırlatıyoruz.

    “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın” bir an önce çıkarılıp cezaların artırılarak ertelemesiz uygulanmasını talep ediyoruz.

    Sabim ve bimer gibi şikayet merkezlerinin kaldırılması hekimler üzerindeki baskıları azaltacaktır.

    Yukarıda belirtmeye çalıştığımız sorunlar oldukça,  sağlık çalışanları üzerindeki baskı ve şiddetin azalacağını düşünmüyoruz. Bu sorunların çözümü için üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü ve yasal desteği sunmaya hazırız.

    Bir kez daha doktor arkadaşımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz.

    Tüm sorumluları göreve davet ediyor, yükümlülüklerini derhal yerine getirmelerini talep ediyoruz.

 

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu