İşyeri Hekimlilerinin İşyerlerinde Çalışan İşçiler için Hazırlanan Eğitim Sunumları

İşyeri Hekimlilerinin İşyerlerinde Çalışan İşçiler için Hazırlanan Eğitim Sunumları

Şanlıurfa Tabip Odası İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak İşyeri hekimi üyelerimizin çalıştığı işyerlerindeki işçiler için yaptıkları eğitimleri derleyerek taslak sunum haline getirerek üyelerimizin ...

Kuduz Tanılı Hastanın Görüntülerinin Sosyal Medyada Yayınlaması İle İlgili Açıklama

Kuduz Tanılı Hastanın Görüntülerinin Sosyal Medyada Yayınlaması İle İlgili Açıklama

Sağlık hizmetlerinin temel ilkelerinden biri olan hasta mahremiyeti, insanların sağlık hizmetlerine erişim hakkını ve sağlık bilgilerinin gizliliğini içerir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Son günlerde ...


1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi Şanlıurfa TTB-HUV Katsayısı 29,46 Olarak Belirlenmiştir

1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi Şanlıurfa TTB-HUV Katsayısı 29,46 Olarak Belirlenmiştir

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak TTB- HUV katsayıları güncellenmiştir.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetimi İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz’ı Ziyaret Etti.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetimi İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz’ı Ziyaret Etti.

Şanlıurfa Tabip Odası (ŞTO) Başkanı Dr. Bulut Ezer, ŞTO Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen, ŞTO Delegesi Dr. Osman Yüksekyayla ve ŞTO Delegesi Dr. Süleyman Koyunsever’den ...


Şanlıurfa Tabip Odası Öğrenci Bursu Başvuru Sonuçları

Şanlıurfa Tabip Odası Öğrenci Bursu Başvuru Sonuçları

15/06/2023 tarihinde duyurusu yapılan öğrenci bursu için toplam 18(on sekiz) tıp fakültesi öğrencisi başvuru yapmıştır. Başvuru sonucunda belirlenen kriterler doğrultusunda puanlanmış ve puan sıralamasına göre ...

İlimizde Görülen Kuduz Vakaları İle İlgili Değerlendirme

İlimizde Görülen Kuduz Vakaları İle İlgili Değerlendirme

12 Temmuz 2023 tarihinde Lütfü Seray ismindeki vatandaşımızın kuduz hastalığından dolayı kaybedilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu olayı takiben başka bölgelerde başka kuduz şüpheli temas vakalarının ...


BİZE ULAŞIN

TTB

Online aidat sorgu/ödeme

ANLAŞMALI KURUMLAR