Şanlıurfa Tabip Odası Yönetimi ve TTB Merkez Konsey Üyemizin Katılımıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’u Makamında Ziyaret Ettik.

Şanlıurfa Tabip Odası yönetimi olarak Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’u makamında ziyaret ettik. Ziyarete Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Onur Naci Karahancı, Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bulut Ezer, Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Faik Tatlı ve Dr. Aydın Şirin katıldı.

Görüşmede ilimizde artan Covid-19 vakaları ve yoğun bakımların doluluk durumu görüşülerek fikir alış-verişinde bulunuldu.

Şanlıurfa’da kamu hastanelerindeki ek ödemelerin gecikmesi konusu görüşüldü, Emre Bey tarafından yaşanan aksamanın bu ay olmayacağı belirtildi.

Harran Devlet Hastanesi'nde, yönetimden kaynaklanan sorunlar aktarıldı.

Aile hekimlerine özellikli izlemlerin ek ödemelerin yapılacağı, bu konuda son düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.

Aile hekimliğinde gezici nüfus yapılandırmaları nedeniyle sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Kişisel koruyucu ekipman olarak sadece tıbbı maske dağıtımı ile sınırlandırıldığı, eldiven ve dezenfektan ihtiyacının olduğu bu konuda eksiklerin giderilmesi ve dağıtılması istendi. Dağıtımın en kısa sürede yapılacağı sözü verildi.

Suriye’ye yapılan görevlendirmelerde, meslektaşlarımızın güvenliği ve COVID-19 enfeksiyonu açısından dikkat edilmesi gereken hususlarda öneriler sunuldu.