Şanlıurfa Tabip Odası olarak İl Sağlık Müdürlüğüne Ziyaret Gerçekleştirildi.

      Şanlıurfa Tabip Odası yeni yönetimi olarak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’u ziyaret ettik. Olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede pandeminin durumundan sağlık çalışanlarının sorunlarına kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunuldu.


      Son dönemde ilimizde vakaların artışı ile beraber hastanelerde gerçekleşen yoğunluk artışlarının ve yaşanan aksaklıkların nedenleri konusunda bilgi alındı.


    Testlerdeki gecikmelerin artık yaşanmayacağı, önceki döneme ait kitlerdeki sorunlar nedeniyle birikimlerin olduğu, bunlarında tamamlandığını aktardı.


    Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin iş yükünün çok artması nedeniyle tükenmenin başladığı bu konuda ilimize, açılacak mecburi hizmet kurasına hekim istenmesi, gerekirse il dışı görevlendirmelerin yapılması gerektiğini bildirdik. Bu konuda bakanlığa taleplerinin olduğu aktarıldı.


    Enfekte sağlık çalışanı sayısının artmaması için hastanelerde şiftler şeklide çalışma modelinin düşünülmesi konusunda öneride bulunduk. Bu konuda çalışma yürütülebileceğini aktardı.


    Tavandan ödeme sonrasında özellikle cerrahi branşlarda döner sermaye alınamadığını bu konunun iş barışını bozduğunu, iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini bildirdik.


    Aile Hekimlerinin Covid ile enfekte olması nedeniyle kesintilerinin yapılmaması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda olabildiğince kesinti yapılmadığını maalesef mevzuat nedeniyle vekalet verilmesi gerektiğini, eğer tek birimli ASM’lerde bu durum yaşanırsa diğer ASM’lere vekalet yapılabileceğini aktardı. 


     Hastanelerin randevulu hizmete geçmesi sonrası ASM’lerin poliklinik sayılarının arttığı, okula aşılarının da eklenmesi sonrası iş yükü artışıyla beraber özellikli izlemlerin artık yapılmaz hale geldiği aktarıldı. Ayrıca filiyasyon ekiplerinin de arama yaptığı bu nedenle aynı kişinin farklı iki kurum tarafından arandığını aktardık. Yeni dönemde özellikli izlemlerin 4 güne düşürüleceğine dair yazının ellerine geçince saha ile paylaşılacağı aktarıldı.


     Covid nedeniyle pozitif ya da vaka temaslı bireylerin ASM’lere rapor almak için başvuruları konusunda kurumlar ile görüşülmesi gerektiği bu durumun izolasyonu bozarak virüsün ASM’lere bulaşına sebep olacağı söyledik. Bu konuda 318 8282 No'lu telefonun aranması gerektiği arayan hastalara raporun tanzim edileceğini ifade etti.


     İş yeri hekimlerinin de pandemi nedeniyle sıkıntı yaşadığını OSGB’lere bu konuda denetimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitim çalışmalarının yapılması konusunda öneri sunduk.


     Vefat eden meslektaşımız Dr. Abdurrahman Demir’in adının Viranşehir Devlet Hastanesine verilmesini önerdik.Bu talebin bakanlığa iletildiği ifade edildi.


     Yeni dönemde iletişimin daha fazla olması adına gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette bizi ağırlayan meslektaşımız Doç. Dr. Emre Erkuş’a teşekkür ederiz.