Urfa’da Covid için Acil Önlem Çağrısı

     Pandemi verilerinde iyileşme başlaması sonrasında 1 Haziran itibari ile tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de normalleşme adımları atılmaya başlanmış kontrollü hayat vurgusu yapılmıştır. Bunun ana kaidesi olarak da sosyal mesafe ve maske takılması gerekliliği bildirilmiştir. Bu şekilde salgının gidişatının sadece halkın uyacağı kurallara bırakıldığı anlaşılmaktadır. Maalesef son dönemde ilimizde karantinaya alınan bina sayılarının fazla olması salgının her geçen gün kontrolden çıktığını gözler önüne sermektedir.


       Pandemi gibi kontrolü zor olan olağan üstü durumların sadece halk seviyesinde kuralara uyulmaya indirgenmesi, salgında verilerin kötüye gidişi göz ardı edilerek herhangi bir müdahalede bulunulmamaya devam edilmesi, yakın zamanda sağlık sisteminde ciddi krizlere yol açabileceğini belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının olağan üstü gayretleri dahi bu durumun altından kalkamamaya başlayacak olup, şu anki durumda da olduğu gibi yoğun bakım ve hastane yatak sayısındaki yetersizlikler ile durum çok daha vahim bir hal alacaktır.


        Salgının başından beri tabip odalarının il pandemi kurullarında yer alması gerektiği vurgusu her defasında yapılmış olup maalesef yanıtsız kalmıştır. Biz sahanın sorunlarını takip eden hekimlerin temsilcileriyiz. Amacımız yönetimleri sadece eleştirmek değil daha iyi adımlar konusunda bakış açıları kazandırmaya çalışmaktır. Bu konuda çekinceleri anlamadığımız gibi bu dönemde herkesin katkısının önemsenmesi gerekliliği aşikardır.


        Ekonomik kaygılar ön planda tutularak toplum sağlığı ikinci plana atılmamalıdır. Eldeki gerçeklikler, bazı önlemlerin artık ertelenemez duruma gelindiğinin işaretidir. Yöneticileri bu konularda hızlı ve etkin adımlar atmaya davet ediyoruz.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu