Şanlıurfa Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Genel Kurulu ve Seçim Duyurusu

Değerli Meslektaşımız,

Her dönem Nisan-Mayıs aylarında yapılan Tabip Odası seçimi Covid 19 Pandemisi tedbirleri kapsamında alınan kararlar nedeniyle normal zamanında yapılamamıştır. 01.06.2020 tarihinden itibaren Normalleşme sürecinin başlamasıyla tedbirler kaldırılmış olup Yüksek seçim kurulunun 03.06. 2020 tarih ve E.140627 sayılı yazısı üzerine ilçe seçim kurulları tarafından odalara gönderilen yazılarla seçim tarihlerinin bildirilmesi talep edilmiştir. Seçimlerin en kısa zamanda yapılarak yasa hükmünün yerine getirilmesi ve yeni organların belirlenmesi gerekmektedir. TTB MK tarafından Temmuz ayında oda seçimlerinin tamamlanması istenmiştir.

Bu sebeplerle Yönetim kurulumuz tarafından durum değerlendirilerek bu olağan üstü dönemde Seçimli olağan genel kurulumuzu 18-19 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirme kararı alınmıştır.

Oda genel kurullarımızın da gerçekleştirilmesinde COVİD-19 hastalığı yayılımının önlenmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirleri alacağız. Sosyal mesafenin en iyi şekilde sağlanabilmesi adına Genel Kurul Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans Salonun da seçimlerde aynı yerde yapılacaktır.

Bu zor dönemde, zorunlu bir şekilde gerçekleştireceğimiz oda genel kurulumuza katılımızı bekler, mesleğimize, meslek odamıza sahip çıkma adına destekleriniz için teşekkür ederiz.  

     Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu

 


ŞANLIURFA TABİP ODASI SEÇİMLİ GENEL KURULU

   Odamızın Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Paşabağı Mahallesi 775.Sokak 21 D, Haliliye/Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Bu tarihlerde üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantı Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın; 18-19 TEMMUZ 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

  

GÜNDEM

  1. Gün (Cumartesi Saat: 14.00)

1- Açılış

2- Başkanlık Divanı’nın seçimi

3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4- Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması

5- Okunan Raporlar üzerinde görüşmeler ve Yönetim Kurulunun, bilançonun tetkik ve kabulü ile ibra edilmesi

6- Tahmini bütçenin görüşülmesi

7- Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Büyük Kongre Delegeleri ve Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi 

8-  Dilek temenniler ve kapanış

 

  1. Gün (Pazar: 09.00-17.00)

 

1- Seçim

 

2018-2020 Şanlıurfa Tabip Odası Faaliyet Raporu

 

site_haber_3860110556

 

 Ara