Şanlıurfa Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Yönetim Kurulu 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü mazbatasını aldıktan sonra ilk toplantısını gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Yönetim Kurulu 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü mazbatasını aldıktan sonra ilk toplantısını gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulunun 22 Temmuz 2020 ilk toplantısı sonucunda görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Başkan : Dr. Osman Yüksekyayla

Genel Sekreter : Dr. Bulut Ezer

Muhasip : Dr. Aydın Şirin

Veznedar : Dr. Faik Tatlı

Üye : Dr. Ebru Kirazoğlu Yıldırım

Üye : Dr. Kenan Gengeç

Üye : Dr. Süleyman Koyunsever

 

 Ara