TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Ankara’da Şanlıurfa Tabip Odasının Katılımı İle Gerçekleştirildi.

6 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayan toplantıya Şanlıurfa Tabip Odası adına Aile Hekimliği Komisyon üyelerimiz Dr. Aydın Şirin, Dr. Bulut EZER ve ŞTO Büyük Kongre Delegemiz Dr. Süleyman Koyunsever katıldı. Toplantı, katledilen meslektaşımız Dr. Fikret HACIOSMAN ve diğer meslektaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Toplantı Gündemi:
1. Açılış ve toplantı kolaylaştırıcılarının belirlenmesi
2. Toplantı ek gündemlerinin belirlenmesi
3. AHK yaptığı iki yıllık çalışmaların sunulması
4.  İkinci (Aile Hekimliği Buluşması) Antalya buluşma programı
5. Sağlık Bakanlığı ‘Check-up uygulaması programının değerlendirilmesi
6. Yeni sözleşme dönemi taleplerimiz
7. Önümüzdeki dönemin programının oluşturulması
8. Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi

Kol toplantısı öncesi ŞTO’da yapılan görüşmelerde ek gündem önerileri olarak önerilen;

  • Aile hekimlerine SGK tarafından hukuksuz verilen cezaların değerlendirilmesi ve bu konuda yapılabilecekler.
  • Aile hekimlerinin bedelli askerlik uygulamasında 28 günlük süreç içerisinde ücretsiz izin yerin öğretmenler gibi neden idari izinli sayılmadıkları
  • Şanlıurfa’da Aile Hekimliğine geçmek isteyen hekimlere PDC yeterli olmasına rağmen muvafakat verilmemesi.
  • İhraç olan Aile Hekimleri dayanışma sağlanması

Ek gündem maddeleri olarak sunulmuştur.

Toplantı ek gündem önerileri alınması sonrasında önceki dönem İki yıllık çalışma Aile hekimliği Kol yürütmesi başkanı Dr. Fethi Bozçalı tarafından sunumu yapıldı.

Yeni sözleşme döneminde taleplerimiz tartışılarak metin hazırlandı.

Sağlık bakanlığı Check-up uygulamasının tamamen bilimsellikten uzak sağlık alanının kışkırtılması ve ticarileştirilmesinin ötesine geçmeyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Toplantı öğle arasında Güvenlik soruşturmaları nedeniyle yeni atanan hekimlerin göreve başlatılmaması ile ilgili basın açıklaması yapılması sonrasında devam etti.

İkinci Antalya buluşması mart ayı içerinde planlanması kararlaştırıldı.

Atölyelere bölünerek konuların iş bölümü gerçekleştirildi. Emek Gücü konusunda İstanbul ve Şanlıurfa’nın beraber çalışma hazırlanması kararlaştırılarak. Diğer atölyelerde farklı illere paylaştırıldı.

                                Aile hekimliği Kol yürütmesi için seçimle 11 kişi belirlendi.

                Ek gündem önerilerinin tartışılmasına geçildi.

  • SGK cezaları konusunda İstanbul deneyimlerini bize aktardı. Ceza yiyen hekimlerin dosyaları toplanarak TTB ile paylaşılması sağlanacak. Sonrasında gerekirse SGK ile görüşme gerçekleştirilecek.
  • Aile hekimlerinin bedelli de ücretsiz izin yerine idari izinli sayılması konusu hukuk bürosu ile görüşme yapıldıktan sonra değerlendirilecek.
  • İhraç olan Aile hekimleri ile bölgede bir araya gelinmesi dayanışma sağlanması kararı alındı.

Saat: 18:00’a kadar yoğun tartışmalar ve öneriler sonrasında toplantı sonlandırıldı.