TTB Merkez Konsey ile beraber Harran Ünv. Tıp Fakültesi Dekanı ile görüşme yaptık.

Görüşmede;
Sağlıkta şiddet sorunu
Eğitim yetkisi kaldırılan bölüm asistanlarının sorunu,
Nitelikli eğitim eksikliği sorunu,
Angaryalar,
Nöbet sonrası dinlenme hakkı,
İhraç edilen asistanların idari soruşturma süreci
geniş bir şekilde ele alınarak aktarımı yapıldı. Konu ile ilgili çözüm odaklı olunacağı konusunda ortak fikre varıldı.