Bilimsel Araştırma Teknikleri Kursu (2022 Güz Dönemi) Kayıtlarımız Başlamıştır.

Bilimsel makalelerin yazımı, yayınlanması ve istatistiki verilerin değerlendirilerek makale haline getirilme süreçleri ile ilgili geçen dönemde Prof. Dr. İbrahim KORUK hocamızın katkıları ile yaptığımız “Bilimsel Araştırma Teknikleri” kursunu yeniden planladık. Meslektaşlarımızın akademik anlamda gelişim süreçlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz kursa katılımınızı bekliyoruz.   

 

Kursa katılım kuralları;

1-Kursumuz ücretsizdir.

2-Başvurular 7 Ekim 2022-13 Ekim 2022 arası alınacak olup kurs 15 Ekim cumartesi günü başlayacaktır.

3-Katılım kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır. Asistanlık eğitiminin 3. 4. veya 5. yılında olan hekimler, Doktor öğretim kadrosunda bulunan hekimler ve genç uzman hekimlerimiz önceliklidir.

4-Kurs devam zorunluluğu vardır.

5-Ders saati her cumartesi 11.00 ile 13.00 arası olacaktır.

6-Kurs programı 8 haftalık olarak planlanmıştır.

7-Kurs TTB tarafından kredilendirilmiş olup sertifikasyonu sağlanacaktır.

8-Kursu başarı ile tamamlayan hekimlerimiz kursumuzun devamı niteliğinde planlanan “Biyoistatistik” kursuna katılıma hak kazanacaktır

 Kayıt İçin : 0 (532) 133 44 29 nolu oda telefonumuzu araybilirsiniz.

 

ŞANLIURFA TABİP ODASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KURSU(2022-GÜZ DÖNEMİ)

Ön koşul dersler

Yok

Hedeflenen grup

Eğitiminin en az yarısını tamamlamış araştırma görevlileri ile öğretim görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi düzeyindeki akademisyenler önceliklidir

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Koordinatörü

Prof. Dr. İbrahim KORUK

Dersi Veren

Prof. Dr. İbrahim KORUK

Dersin Amacı

Sağlık alanında araştırma planlama ve uygulama becerisi kazandırmaktır

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

 1. Araştırma konusunu seçerek amaçlarını belirleyebilir,
 2. Araştırma konusu ile ilişkili literatürü tarayabilir,
 3. Araştırma varsayımını ya da sorularını yazabilir,
 4. Araştırma varsayımını test etmek için plan geliştirebilir,
 5. Varsayıma ya da soruya uygun araştırma yöntemine karar verebilir,
 6. Örnek büyüklüğünü belirleyebilir,
 7. Anket ya da bilgi formu hazırlayabilir,
 8. Etik kurul için hazırlıkları yapabilir,
 9. Araştırmanın verisini toplayıp, analiz için veri girişini yapabilir,
 10. Araştırma verisine uygun tanımlayıcı istatistik analiz yöntemlerine karar verebilir ve uygulayabilir,
 11. Araştırma sonuçlarını tablo ve grafik ile gösterebilir,
 12. Araştırma raporunu yazabilir.

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin temel ilkelerini kavrayarak, bir araştırma planlama, uygulama ve raporunu yazmayı sağlamaktır. Tam verim alabilmek için biyoistatistik dersi/kursu ile birlikte alınmalıdır.

     

 

 

Haftalar

Konular

1

Araştırmanın temel ilkeleri ve temel kavramları

Araştırma konusu belirleme, literatür tarama

Araştırma varsayımını yazma ve amaç belirleme

2

Epidemiyolojik araştırma yöntemleri(gözlemsel, deneysel ve metodolojik araştırmalar)

3

Araştırma planlama(varsayıma ya da soruya uygun araştırma yöntemine karar verme; Ad, amaç, araştırma tipi, evren ve örnek, kontrol grubu, değişkenler vs)

Örnekleme ve örnek büyüklüğünü belirleme

4

Araştırmalarda etik yaklaşım ve Helsinki Bildirgesi

Etik kurul başvuru formu hazırlama

5

Veri tipleri ve araştırma verisini toplama

6

Verinin çözümlemeye hazırlanması(SPSS uygulaması ile birlikte)

Tanımlayıcı biyoistatistik analizler(SPSS uygulaması ile birlikte)

7

Araştırma raporunu yazma

Bulgular bölümüne tablo ve grafik yapımı

8

Araştırmalarda hata kaynakları temelinde araştırma planlamaya genel bakış

 Ara