Erzincan’da Yaşanan Çevre Felaketi Nedeniyle ŞUSKİ Genel Müdürü ile Görüşme Gerçekleştirilmiştir.

Erzincan’da yaşanan çevre felaketi sebebiyle Fırat nehrinden beslenen bir il olarak siyanür faciasından ne düzeyde etkilenildiğini öğrenmek önerilerimizi sunmak adına ŞUSKİ Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmeye Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer ve Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen katılmıştır.

Yaşanan çevre felaketi ile ilgili halk sağlığı kolumuzun önerdiği denetim algoritması kendileri ile paylaşılmış olup, halkın içme sularına ulaşmasında kaygı oluşturmaması adına, yapılan denetimlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması talep edilmiştir.

Son süreçte Atatürk barajındaki durumun herhangi bir tehlike barındırmadığına dair verileri paylaşmış olsalar da ayrıntılı raporların tarafımızla paylaşılması talep edilmiş olup gerekli açıklama rapor paylaşımı sonrasında yapılacaktır.

TTB Halk Sağlığı kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır; Şanlıurfa yöresinin bundan etkileme ihtimalinin pek olmadığını belirtmiş olup, Harran Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. İbrahim Koruk, Erzincan ve çevre illerinde bu konuda ciddi bir çalışma gerektiği ve bir çevre felaketi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmiştir.

Şanlıurfa Tabip Odası olarak konunun takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.Ara