Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 17,18,19 Haziran 2022 tarihlerinde yaptığı etkinlik, ziyaret ve toplantılarla faaliyetlerine devam etti.

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı dan oluşan heyet 17 Haziranda Birleşik Metal-İş Sendikası’nın İstanbul'daki genel merkezini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki mücadelesi ve çalışmalarından dolayı Birleşik Metal-İş Sendikasına plaket takdim edildi.
Plaket törenine TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut, Şanlıurfa Tabip Odasından TTB İSİH Kol yürütme kurulu üyesi Dr.Ferhat Demir ve kol üyeleri ile Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Şebnem Korur Fincancı’nın Serdaroğlu'na plaketi sunmasının ardından kısa konuşmalar yapılarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine değinildi.

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu'nun ziyaretleri 18 Haziran da Kocaeli Tabip Odasının ev sahipliğinde Kocaeli’nde yapılan çalışma alanı ziyareti ve kol toplantıysa devam etti.
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ tabip odalarından 23 temsilcinin katıldığı toplantı öncesi kol faaliyetleri kapsamında Ford Otosan İşyeri Sağlık Birimi Merkezi’ne saha gezisi düzenlendi. “Yeni Bir İşçi Sağlığı Modeli, İşçi Sağlığında Çevik Dönüşüm ve Agile Çalışma Sistemi”,”Ford Otosanda Bütünsel Sağlık Yapılanması ve Wellbeing Çalışmaları” konularında Dr.Gürsel Gökmen tarafından yapılan sunumlar sonrası Atölye Saha Gezisi gerçekleştirildi.


Saha gezisinin ardından Kocaeli Tabip Odasında, Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı gerçekleştirildi.


Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyeleri faaliyetlerine Bursa’da devam etti.
19 Haziran da Bursa Tabip Odası'nın ev sahipliği yaptığı buluşmada işyeri hekimleri ile bir araya gelen kol yürütmesi, alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Yürütülen tartışmaların ardından işyeri hekimleri TTB ve İSİH Kolundan beklentilerini ve çözüm önerilerini ilettiler. İşyeri hekimleri için checklistler ve rehberler oluşturulması için çalışmaların hızlandırılmasına dikkat çekilirken “Nasıl Bir İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Modeli/ Örgütlenmesi” istediğimizin de 2023 yılına girerken hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.Ara