2022-2024 Dönemi Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu ilk toplantısı 06 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı.

Şanlurfa Tabip Odası 2022-2024 Dönemi Yönetim Kurulu ilk toplantısı 06 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda 2022-2024 Dönemi Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Başkan
Dr. Bulut Ezer,

Genel Sekreter 
Dr. Fırat Erkmen,

Veznedar Üye
Dr. Kemal Yüksekkaya,

Muhasip Üye 
Dr. Ebru Kirazoğlu Yıldırım,

Üye
Dr. Derya Bulgur Kırbaş,

Üye
Dr. Faik Tatlı,

Üye
Dr. Kenan Gengeç

 



Ara