Harran Devlet Hastanesi Acil Servisinde Yapılan Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir.

      Harran Devlet Hastanesi başhekimliğinin, son dönemde haksız, hukuksuz uygulamalar ortaya koyduğu tarafımıza iletilmiştir.


     “Sağlık bakanlığının 24/09/2020 tarihli yazısına istinaden 01/08/2020 tarihinden itibaren Covid-19 ile ilgilenen Tabiplere %100 tavan ek ödeme yapılmalıdır” yazısına rağmen tavan ek ödeme yapılmamakta, yapılan görüşmeler de sonuçsuz bırakılmaktadır.


     Harran Devlet Hastanesi Acil Hekimlerine iş Sağlığı ve halka sunulacak sağlık hizmetinin niteliği göz ardı edilerek yetersiz sayıda hekimle nöbetler yazılmaktadır. Bu durum iş barışını bozmakta ve hekimlerde fiziki ve psikolojik olarak yıpranmalara neden olmaktadır.


     Bu uygulamalara karşı çıkan hekimler, görevlendirmelerle tehdit edilmekte mobbinge varan uygulamalarla karşı karşıya bırakılmaktadır.


     Hekimler ve sağlık çalışanlarımın COVID-19 sürecinde her türlü riske rağmen görevlerinin başında olmasına ve canla başla çalışmasına rağmen maalesef bu durum hastane yöneticileri tarafından göz ardı edilmektedir.


     Hekimlere uygulanan mobbinge acilen son verilmeli ve çalışma şartları bir baskı aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bakanlığın yönergeleri acilen uygulanmalı, hak gasplarına son verilmelidir.