Şanlıurfa Tabip Odası olarak Aile Hekimi Meslektaşlarımız ile Online Ortamda Biraraya Geldik

Pandemi süreci ile beraber online ortamlarda yaptığımız toplantılara "Aile hekimleri toplantısı" ile devam ettik. Toplantı Şanlıurfa Tabip Odası Genel sekreteri Dr. Bulut EZER’in yönetiminde Tabip Odası başkanı Dr. Osman Yüksekyayla’nın giriş konuşması ile başladı. Merkez ve ilçelerde görev yapan meslektaşlarımızın katıldığı toplantı gündem maddelerinin okunması ve ek gündem alınması sonrası meslektaşlarımızın öneri ve aktarımları ile devam etti.
Toplantıda;
1. Olağan dışı mesai denetimlerinin pandemi sürecinde oluşturduğu riskler, motivasyonu düşürmesi ve mobing düzeyine varmasından duyulan rahatsızlıklar aktarıldı.
2. Kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz dağıtıldığı katılımcılar tarafından belirtildi.
3. Özellikli izlemler ile ilgili meslektaşlarımızın fikirleri alındı.
4. Aile sağlığı çalışanı eksikliği, ilimizdeki durumu ve yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
5. Nüfus yapılandırmalarının yarattığı mağduriyetler ve hekimler arasında iş barışını bozduğu konusunda endişeler aktarıldı.
6. Şanlıurfa Tabip Odası bünyesinde Aile hekimliği komisyonunun güçlendirilmesi amacıyla katılımların sağlanması ve yeniden toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantı, yürütülen tartışmalar sonrası sonlandırıldı.