Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği ile Görüşme Gerçekleştirildi

03.09.2020 tarihinde Tabip Odası başkanımız Osman Yüksekyayla, yönetim kurulu üyemiz Süleyman Koyunsever, asistan hekimlermizi temsilen Fırat Erkmen, Abdullah Çalışkan, Rıdvan Varol ve Tıp Öğrenci Kolu’ndan İntern Dr. Mahsun Aksoy ile birlikte , Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Deniz ve Başhekim Ahmet Güzelçiçek hocalarımız ile birer görüşme gerçekleştirildi. Olumlu bir havada gerçekleşen toplantılarda bazı konularla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.


1-Filyasyon çalışmaları için görevlendirilen 30 asistan hekim hakkında bilgi alınarak bu süreçte maddi ve manevi olarak kayıpların yaşanmaması noktasında fikir birliğine varıldı. Bu konuda hem dekanımızın ve başhekimimizin hem de Tabip Odasının, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Valiliğe sıkıntılarla ilgili talepte bulunulması konusunda fikir birliği sağlandı.

2-Pandemi sürecinde eğitim faaliyetleri durdurulan uzmanlık eğitim öğrencileri olan asistan hekimlerin tükenmişlikleri ve yorgunlukları iletildi. Bu konuda yalnızca asistanların değil, öğretim görevlilerinin de asistan hekimlerle birlikte pandemi ile mücadelede daha aktif rol alması gerektiği talebi iletildi. Dekanlığın bu konuda çalışma yapacağı tarafımıza aktarıldı.

3-Hastanemiz içinde alınacak kararlarda sahada aktif olarak çalışan asistan hekimlerin sürece katılmasının önemi belirtilerek ancak ortak bir kararlaşmayla uyumlu çalışılabileceği fikri iletildi. Bu konuda dahili,cerrahi ve pediatri-kadın doğum olmak üzere 3 asistan hekimin toplantılara katılma talebi iletildi. Hem Başhekimlik hem de Dekanlık tarafından talep olumlu karşılandı.

4- Asistan hekimlerin pandemi sürecinde aldığı riskler göz önüne alındığında moral ve motivasyon için tüm hekimlere tavandan döner sermaye verilmesi talep edildi.

5- Asistan hekimlerin nöbet ve ek ödeme ücretlerinin her ay farklı bir tarihte ve gecikmiş olarak yatırılması konusunda yaşanan sıkıntılar iletildi. Başhekim bey konuyla ilgilendiklerini ve bazı düzenlemeler yaptıklarını, önümüzdeki dönemde nöbet ve ek ödeme ücretlerinin düzenli olarak yatırılacağını belirtti.

6- İntern ve stajyer doktorlarımızın eğitim süreçleri ile bilgi alış verişinde bulunularak pandemiden olabildiğince az etkilenmeleri için önerilerimiz sunuldu. Tıp Fakültesi öğrencilerinin konaklama, ulaşım gibi problemleri yaşamaması için düzenlemeler yapılması gerektiği aktarıldı.

7- İntern doktorlarımızın koruyucu ekipman açısından yaşadıkları sıkıntılar aktarıldı. İntern doktorların ekipman konusunda sıkıntı yaşamaması için gerekli uyarıların yapıldığı aktarıldı.

Son derece olumlu bir havada geçen bu görüşmeler nedeniyle Dekanımız Mustafa Deniz ve Başhekimimiz Ahmet Güzelçiçek’e nezaketlerinden dolayı teşekkülerimizi iletiliyor ve bir kez daha yaşanan sorunların çözümü için iletişimin devam etmesi gerektiğini tekrarlıyoruz.