Şanlıurfa Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Olağan Genel Kurulu 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

     Şanlıurfa Tabip Odası 2020-2022 Dönemi Olağan Genel Kurulu 18 Temmuz 2020 Cumartesi saat 14.00’da Urfa Barosu Tahir Elçi salonunda gerçekleştirildi. 


    Genel Kurulu Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Melik tarafından açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Genel Kurul Divanı oluşturuldu. Divan başkanlığına Dr. Fırat Erkmen, divan üyeliğine Dr. Haluk Yeşilbağdan, Dr. Celal Çalışır ve Dr. Rohat Benek seçildi. Dr. Fırat Erkmen genel kurul gündemini okudu.


   Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ömer Melik, göreve başladıklarından bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.
2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu sunumu, Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Yüksekyayla tarafından yapıldı. Dr. Osman Yüksekyayla bu dönemde yapılan çalışmalardan bahsetti. 2018-2020 Şanlıurfa Tabip Odası Çalışma Raporu için tıklayınız...


    Denetleme Kurulu Raporu ve mali raporu, Dr. İbrahim Adak tarafından okundu.

    Divan Kurulu Yönetim Kurulu çalışma raporunu ve bilançoları oylamaya sundu. 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ve bilançolar ibra edildi.


    Seçime katılan Şanlıurfa Hekimler Birliği adına Uzm. Ziya Bağış, Demokratik Hekim Girişimi grubu adına Uzm. Dr. Osman Yüksekyayla bir konuşma yaptı.


    Daha sonra dilek temenniler ve önerge sunulması bölümünde;

    Demokratik Hekim Girişimi tarafından verilen önergede:
    Daha önceki dönemde de yönetimde var olan Şanlıurfa Tabip Odasına ait taşınmazların ilerde lokal veya sosyal tesis yapılması amacıyla devri, takas, kiralama, satış yetkilerinin daha sonra ki gelecek yeni yönetime aktarılması amacıyla önerge verildi.
    Şanlıurfa Hekim Birliği tarafından Demokratik Hekim Girişimine önergesine, karşı önerge verildi.

Verilen önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Demokratik Hekim Girişiminin önergesi kabul edildi. Şanlıurfa Hekim Birliğinin önergesi ret edildi.

    Gündemlerin bitmesi ile beraber genel kurul sonladırıldı.