Şanlıurfa Tabip Odası olarak Özel Metrolife Hastanesi, Özel Şanmed Hastanesi ve Özel Akademia Hastaneleri ile Protokoller Yapıldı. 

        Değerli Meslektaşlarımız,

 Şanlıurfa Tabip Odası olarak meslektaşlarımız arasında dayanışmayı ve mesleki deontolojiyi tekrar hatırlatmak adına ilimizde bulunan özel hastaneler ile yapılan bir seri görüşme sonrasında; Özel Metrolife Hastanesi, Özel Şanmed Hastanesi ve Özel Ruha Akademia Hastaneleri ile protokoller gerçekleştirildi.

       Aşağıda meslektaşlarımız ve birinci derece yakınları (Eş ve çocukları) ve Tıp Fakültesi öğrencileri için oluşturduğumuz protokolün ayrıntıları yer almaktadır.

 

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme, Hastane'nin sunacağı sağlık hizmetlerinden Şanlıurfa’da çalışan hekimler ve birinci derece yakınlarının (eş, çocuk) ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin indirimli olarak yararlanmasını içermektedir. 

 

 • İNDİRİM
 1. Hastane, Şanlıurfa’da çalışan hekimler ve birinci derece yakınlarından (eş, çocuk) ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden muayene için ücret alınmayacaktır.
 2. SGK kapsamında vermiş olduğu sağlık hizmetleri (SGK paket dışı özellikli malzemeler hariç) için hastadan alınan ilave ücretlere %50 indirim uygulayacaktır.
 3. Beslenme ve Diyet, Kozmetoloji, Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve Psikolog görüşmeleri söz konusu indirimlerin dışındadır.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumunun hastalardan almış olduğu muayene katılım payı hasta tarafından ödenir.
 5. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan işlemlerin (estetik operasyonlar vb.) fiyatlandırması hastane cari fiyatları üzerinden yapılır ve indirim kapsamı dışındadır.
 6. Hastane, sosyal güvencesi olmayan veya herhangi bir nedenle Sosyal Güvenlik Kurumundan provizyon alınamayan kurum çalışanları ve birinci derece yakınlarının, konu kısmında belirtilen kişi ve yakınlarının muayene ve tedavilerinde hastanenin cari fiyatları üzerinden %50 indirim uygulayacaktır.
 7. Sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği içeren yeni bir sözleşme hazırlanarak taraflarca imzalanır.
 • BAŞVURU VE ÖDEME
 1. İndirim uygulanması için, Hekimler ve Tıp Fakültesi öğrencileri Hastaneye “Nüfus Cüzdanı” ve “Kurum Kimlik Kartı” veya “Öğrenci Kimlik Kartı” ile başvuracaktır.
 2. Acil durumlarda sözlü beyanlar kabul edilerek, beyanın doğrulanma işlemi Hastane Personeli tarafından yürütülecektir. Bu sırada hastane tarafından hastaların işlemleri herhangi bir aksamaya uğramadan gerçekleştirilecektir.
 3. Hastane verdiği muayene dışı hizmette yukarıda sözü geçen 2. maddedeki indirim oranı uygulanacak ve geri kalan tedavi masrafları hastadan peşin olarak alınacaktır.
 4. Hasta bir başka nedenle hastanede indirim hakkına sahipse (örneğin özel sağlık sigortası var ise) söz konusu indirimler geçersiz kabul edilecektir. 

         Bu protokolün meslektaşlarımız ve ailelerinin sağlık hizmetlerine erişiminde olumlu bir etki yaratmasını umuyoruz. Her üç hastane yönetimine de bu önemli adım için teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Tabip OdasıAra