Herhangi Bir Nedenden Dolayı İşyeri Değişikliği Yapmanız Gerektiğinde, Yeni İşinize Başlamanız İçin İstanbul Tabip Odası'ndan Faaliyet Belgesi Almanız Gerekmektedir.

Faaliyet Belgesi Alabilmeniz İçin Ayrıldığınız Özel Sağlık Kuruluşunuz Hangi İlçede İse O İlçenin İlçe Sağlık Müdürlüğünden “Tabip, Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Ebe, Hemşire, İhbarına Mahsus Cetvel” Adı Altında Verilen İhbarname Cetvelinin Bir Örneğinin Tabip Odasına Ulaştırılması Gerekmektedir. Ayrıca Yeni Görev Alınacak Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışabilmeniz İçin Tabip Odasınca Düzenlenen Faaliyet Belgesinin Hazırlanabilmesi İçin Özel Sağlık Kuruluşu Ve Hekim Arasında Yapılan İş Akdinin Bir Örneğininde İbrazı Ve Aidat Borçlarının Bulunmaması Yönetim Kurulumuzca Şart Koşulmuştur.

Üyelerimizin İşlerinin Süratle Yapılabilmesi İçin Yukarıdaki Hususa Özen Gösterilmesi Rica Olunur.