Diyarbakır’da Yapılan TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısına Katıldık.

28 Eylül Cumartesi günü Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen TTB Aile Hekimleri Kol toplantısına Şanlıurfa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyelerimiz Dr. Bulut Ezer, Dr Aydın Şirin, Dr. Hüseyin İmret katıldı.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Mübetcel İlhan, Dr. Yaşar Ulutaş, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Mardin, Şırnak, Batman ve Diyarbakır tabip odalarından temsilcilerin yanı sıra Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıya başlamadan önce ev sahibi Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir katılımcılara bir arada durmanın öneminden bahsederek teşekkürlerini sundu.

Toplantıya 3 Divan üyesi seçilmesiyle başlandı.

Aile Hekimlerinin hakları başlığı ile yapılan toplantının ilk konuşmasını Kol Başkanı Dr. Filiz Ünal alarak Aile hekimlerinin bu dönemdeki hak kayıplarından, var olan işleyiş ve problemlerden bahsetti.

Daha sonra İstanbul Tabip Odasından Dr. Reçep Koç başlıklar halinde Aile hekimlerinin problem yaşadığı konuları genel çerçevede yönetmelik ve mevzuatlarla beraber aktardı.

Bir sonraki oturumda bu başlıklar forum şeklinde tartışma yürütülerek çözümler önerildi.

TTB Hukuk bürosudan Av. Mustafa Güler katılarak hukuki katkıda bulundu. Sağlıkta şiddet anında yapılması gerekenler, sağlık raporlarının yarattığı hukuki sorunlar, TTB örgütlenmesi adına işyeri hekimliği yapan Aile Hekimlerinin üye olma mecburiyetlerine kadar birçok konu konuşuldu.

Toplantı daha sonra belgelendirilerek basılacağı bildirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Diyarbakır Tabip Odasına ve katılım gösteren bütün tabip odaları aktivistlerine teşekkür ederiz.

 Ara