'Sağlık Hukukunda Güncel Konular' Panelini Yoğun Katılım ile Gerçekleştirdik.

Sağlık alanında hukuksal problemlerin artması meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının bu konularda eksikliklerine katkı sunmak amacıyla Urfa barosunun ev sahipliğinde Hukukçu Hekimler Derneği ile beraber organize ettiğimiz " Sağlık Hukukunda Güncel Konular" panelini Meslektaşlarımız, sağlık çalışanları ve Avukat dostlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik.
Panelin Moderatörlüğünü yapan Şanlıurfa Tabip Odası aktivistimiz Dr. Rezan Okyay Budak açılış konuşması sonrası panelistleri tanıtarak paneli başlattı.
İlk panelist olan Dr. Av. Cengiz Bayram Tıbbi Malpraktis ve Komplikasyon arasındaki farkı, Tıbbi müdahaleler öncesi Aydınlatılmış Onamın alınması gerekliliği, Tıbbi Kötü uygulamaya ilişkin Zorunlu Mesleki Sağlık Sigortasının önemi üzerine bilgiler verdikten sonra konuyla ilgili soruları cevaplayarak diğer sunuma geçildi.
Dr. Hukukçu Adnan Kuvvetli, Hekimlerin Tıbbi Kötü uygulama kapsamındaki hukuki ve cezai sorumlulukları üzerine bilgiler verdi. Kamuda ve Özelde çalışan hekimler için tıbbi malpraktis davalarının hukuk ve ceza dava süreçleri ile ilgili aktarımlarda bulundu.
Dr. Hukukçu Hasan Murt Hekimlerin tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu ve hekim yükümlülükleri üzerine bilgiler verdi.
Panelistlerin sunumları sonrası foruma geçilerek katılımcı sorularının cevaplanması ile panel sonlandırıldı.Ara