Diyabet Ve Diyabetik Hastaya Yaklaşım Eğitimi

2019-2020 Eğitim yılına tüm dünyada giderek artan bir sorun olan Diyabet hastalığı ile başlıyoruz.
-Ülkemizde ve ilimizde DM sıklığı ne kadardır?
- Güncel tanı kriterleri ve tedavi kılavuzları ne diyor?
- Gestasyonel Diyabet ve OGTT ye yaklaşım nasıl olmalıdır?
- Birinci basamakta diyabetik hasta takibi nasıl olmalıdır?
Bu soruları tartışacağımız Diyabet sunumuna katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz