Aile Hekimliği Kol Toplantısı 4 Mayıs Cumartesi Günü Ankara’da Gerçekleştirildi.

Toplantıya çeşitli illerden odaların aile hekimliği komisyonu üyeleri ve aile hekimleri katıldı. Şanlıurfa Tabip Odası adına da Aile hekimliği Komisyonundan Dr. Bulut Ezer Dr. Aydın Şirin ve Dr. Hüseyin İmret katıldı.

Daha öncede belirlenen gündem maddeleri ile beraber katılımcıların önerileride gündeme eklendi.

22-24 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılan 2. Aile Hekimliği Buluşması değerlendirildi. Yakın tarihte buluşmanın dokümantasyonunun tamamlanarak basıma geçilmesi gerektiği konuşuldu. Eksikler tartışıldı.

Gelecek dönem 3. Aile hekimliği Buluşması 2020 Eylül İzmir’de olması planlandı.

İllerde Aile Hekimliği Kolunun örgütlenmesini artırmak adına Bölge Toplantılarının farklı illerde yapılması kararlaştırıldı. Gelecek dönem Bölge toplantısının 2019 Eylül-Ekim tarihlerinde ilimiz Şanlıurfa’da yapılması planlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yakın dönemde çıkarılması planlanan Ödeme Sözleşme Yönetmeliği için bakanlığa yapılacak öneriler konusunda tartışmalar yürütüldü. Ücret kaybının asla kabul edilmeyeceği konusunda net ifadeler kullanılması gerektiği bildirildi.

Sağlıkta şiddet konusunda STK ve derneklerle ortak platform kurulduğu, İçerisinde TTB Aile Hekimliği Kolu ile beraber AHEF, SES, Türk Sağlık Sen, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası ve AHESEN yer aldığı bundan sonraki süreç eylemselliklerde ortak hareket edileceği aktarıldı.

Sağlıkta Şiddet Çalışma Gurubuna İlimizden Dr. Hüseyin İmret katıldı.

İllerden Aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar konusunda geri bildirimler alındı Şanlıurfa’da aşı temini konusunda ki aksaklıklar tarafımızca aktarıldı. Ayrıca İlimizde artan kızamık vakaları nedeniyle neler yapılabileceği konusunda tartışma yürütülerek Şanlıurfa’ya yakın bir tarihte ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiği kararına varıldı.