Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Onurumuzdur

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması sebebiyle yargılandığı davadan hapis cezası çıkması üzerine Şanlıurfa emek meslek örgütleri “TTB ONURUMUZDUR” başlıklı ortak basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa Tabip Odası’nda 07 Mayıs Salı günü düzenlenlediğimiz açıklamaya  Urfa İHD, TMMOB, Kesk Urfa Şubeleri, SES Urfa Şube, Urfa Eğitimsen Şube, Urfa Bes Şube, Urfa Barosu katıldı. Ayrıca açıklamaya çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve emek meslek örgütlerinin üye ve yöneticileri de destek verdi.

 

BASINA ve KAMUOYUNA

TTB MK ÜYELERİ ONURUMUZDUR

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin 2016 -2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir  Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32. Ağır  Ceza Mahkemesi 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil ederek, her iki açıklama dolayısıyla dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis cezası verilmesine, Dr. Hande Arpat’ın, 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Dr. Şeyhmus Gökalp’in ise “terör örgütü propagandası” suçundan beraatine karar verdi.

Sağlık alanında çalışan her hekim ve sağlık personelinin birincil görevi halkın sağlıklı  yaşamasını sağlamaktır. Çünkü hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar. Halk Sağlığının bozulmasının en önemli etkenlerinden biri, belki de birincisi savaş ve çatışma koşullarıdır.

Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması da bu sorumluluğunun doğal bir gereğidir.

6023 sayılı TTB yasası gereği, Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye'de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır.

Bir mahkemenin bu gerçeği ifade eden hekim örgütü yöneticilerini cezalandırması ile savaş bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmayacaktır.

Bu ceza ile hekimlere “mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına uygun olarak yapmaktan vazgeçin siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın” denmektedir. Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir.

Hekimlik meslek etiği gereği takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların suç olarak nitelendirilmesi ve ceza uygulanması ülkemizin uluslararası camiada itibar kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Savaşa karşı barışı savunan hekimlere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır.

TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir.

Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz.

TTB MK üyeleri yalnız değildir.

Şanlıurfa Tabip Odası

Urfa Barosu

KESK Urfa Şubeleri

Urfa İnsan Hakları Derneği

TMMOB