Asistan Hekimlerin Hakları Var!

Asistan Hekimlerin Hakları Var!
Buradayız,Talep Etmeye Devam Ediyoruz,Vazgeçmiyoruz...

Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden ihraç edilen asistan hekimler,anayasal hak olan uzmanlık eğitimleri haksız Ve hukuksuz bir uygulama ile engellenmektedir.
Tıp fakültesinden mezun olup Tus sınavını kazanmış ancak güvenlik soruşturmalarına takılan genç hekimlerin de uzmanlık eğitimleri engellenmektedir.
Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz,anayasal olan eğitim hakkımızı talep etmeye devam ediyoruz...
Nitelikli uzmanlık eğitimini talep etmeye devam ediyoruz...
Kesintisiz 36 saat çalışma sürelerinin insani düzeylere çekilmesini talep ediyoruz
Kullandırılmayan Nöbet sonrası dinlenme hakkımızı talep ediyoruz
Var olan ve son üç yılda hastane yöneticileri tarafından daha da artan baskının son bulmasını talep ediyoruz
Şehir hastanelerindeki uzmanlık eğitimi öğrencilerinin eğitim sorunların giderilmesini talep ediyoruz
Poliklinikler de,servislerde ve hastanenin tüm hizmetlerinde asistan hekimin hasta ve hasta yakınları ile tek başına bırakılmamasını talep ediyoruz...
Hastanelerde güvenli ortamlarda eğitim almayı talep ediyoruz
Her an her kes tarafından angarya işlere koşturulan değil,uzmanlık öğrencisi olmayı talep ediyoruz
İnsanca çalışmayı talep ediyoruz
Döner sermaye değil,insanca yaşam için ücret talep ediyoruz.
Nöbet ücretlerimizin zamanında ödenmesini talep ediyoruz.
Nöbet sürelerinin yasal süreden daha uzun olmamasını talep ediyoruz.
Haklarımız var,talep ediyoruz vazgeçmiyoruz.
Buradayız burada olmaya devam edeceğiz
Toplum için nitelikli ve iyi hekimlik için buradayız,vazgeçmiyoruz...
Dokuz Eylülde grevdeydik...
Celal Bayar da süresiz grevdeydik...
Tükenmemek için,
Sağlıklı toplum için
Daha iyi bir gelecek iyin
Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz
Talep ediyoruz...
Tüm Asistan Hekimleri ŞTO Asistan Hekim Komisyonunda örgütlenmeye davet ediyoruz...
5 Nisan Asistan Hekimler Günü Kutlu Olsun!

Şanlıurfa Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu