TTB Pratisyen Hekimliği Kol Toplantısı Ankara’da Şanlıurfa Tabip Odasının Katılımı İle Gerçekleştirildi.

TTB pratisyen hekimlik kol toplantısı 09.02.2019 tarihinde Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Çanakkale tabip odası üyeleri ve TTB genel sekreteri Bülent Nazım Yılmaz bey in katılımıyla TTB Ankara merkez binasında gerçekleştirildi.
Hekimlerle yapılan tanışma ve gündem maddelerinin belirlenmesi sonrası sırasıyla pratisyen hekimlerin sorunları tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu. Bunlar:
1. Son yasal düzenlemelerle birlikte TSM’lerin toplum sağlığı hizmetleri ve TSM hekimlerinin durumları değerlendirildi.
2. Devlet hastanesi, entegre hastaneler ve özel hastane acil servislerinde çalışma koşulları ve acil hekimliği değerlendirildi. Özellikle acil servislerde yaşanan ve kronik bir sorun halini alan hasta yoğunluğu ve şiddet olayları tartışıldı. Bunun için Sağlık Bakanlığına kamu spotu ve eğitim gibi yöntemler ile acil servislerin acil hasta dışında meşguliyetlerini önlemek adına öneri sunulması tartışıldı. Acil servisleri keyfi nedenlerle meşgul eden kişiler hakkında SGK aracılığıyla para cezası vb. çözüm önerileri tartışıldı. Acil hekimlerinin reçete yazma hakkı engellenerek gereksiz hasta yoğunluğunu azaltma önerisi sunuldu.
3. Nasıl bir 1. basamak istiyoruz çalıştayı ile Bursa tabip odası başkanlığında 27-28 Nisan da sempozyum yapılma kararı alındı.
4. Sertifikasyona dayalı farklı çalışma alanlarında ( mezoterapi, estetik vs.) çalışan pratisyen hekimlerin sorunları tartışıldı. Özellikle bu konuda Cildiye ve Plastik cerrahı uzmanı olan hekim arkadaşlarla olan tartışmaya ağırlık verildi. Bu sertifikaların bakanlığın verdiği eğitim sonrası alındığı ve icra edildiği hatırlatılıp bu konuda pratisyen hekim arkadaşların bu işlemleri yapmasının engellenmesinin doğru olmadığı kanısına varıldı.
5. Aile hekimliği uygulaması içinde pratisyen hekimlik kolu olarak yerimiz ve tutumumuz tartışıldı. Aile hekimi arkadaşların aile hekimliği kolu adı altında pratisyen hekimlik kolundan bağımsız davrandığı eleştirildi.
6. Atanamayan yeni mezun hekim arkadaşların durumu değerlendirildi. Bu konuya her açıklamamızda değinilip mümkün olduğunca gündemde tutmaya çalışılmasının önemine vurgu yapıldı. Yerel tabip odalarında bu arkadaşlara ulaşılıp destek verilmesinin önemine değinildi.
7. Bir sonraki pratisyen hekimlik kol toplantısının tarihi 11 mayıs olarak belirlenip toplantıya son verildi.