TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Yanındayız!

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması sonrasında gözaltına alınan, haklarında soruşturma ve ardından dava açılan 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyeleri’ne yönelik davanın ilk duruşması 27 Aralık 2018, Perşembe günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Şanlıurfa Tabip Odası olarak Evrensel hekimlik değerlerini savunduğu için suçlanan, hiçbir demokratik kurala uymayan, düşünce ifadesini suç sayan bu süreçte TTB Merkez Konseyin yanında olduğumuzu belirtiyor ve tüm meslektaşlarımızı 27 Aralık 2018 Perşembe günü Ankara adliyesine TTB M.K ile dayanışmaya bekliyoruz.