Zoonotik Hastalıklar ve Yönetimi Eğitim Programını Tamamladık.

     Zoonotik hastalıklar yönünden endemik bölge olmamız nedeniyle düzeneldiğimiz eğitim programı farklı kurumlardan ve uzmanlık alanlarından 80’e yakın hekim arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik.
Keyifli geçen programın açılışını ve moderatörlüğünü Şanlıurfa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Üyemiz Dr. Aydın Şirin arkadaşımız yaparak eğitim programına geçildi.
     Şarbon konusunda söz alan eski üyemiz olan Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalından Doç. Dr. Süda Tekin hocamızın sunumuyla başladı. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Leman Karaağaç'ın Bruselloz Olgu sunumu sonrasında, Bismil Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Eyüp Arslan Bruselloz konusunu anlatığı sunumunu gerçekleştirdi.
     Soru cevap kısmının moderatörlüğünü yapan Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalından Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen hocamız, interaktif bir şekilde katılımcılardan sorular alarak program tamamlandı.
     Sunum sonrası yemekte bir araya gelen katılımcılar sunum hakkında değerlendirmelerde bulundu.
     Şanlıurfa Tabip Odası olarak bilimsel toplatıların başlangıcı olan bu eğitim programına katkı sunan bütün hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz.