ARTIK YETER FERYAD EDİYORUZ!

Bugün Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi önünde, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş'e karşı gerçekleşen saldırıya karşı sağlıkla ilgili STK'lar ve Urfa Barosunun desteği ile basın açıklaması yaptık. Bu konuda söz alan STK başkanları ve temsilcileri ile beraber sağlıkta şiddet yasasının yetersizliği acilen yeniden düzenlenmesi vurgusu yapılarak yaşanan olayı lanetledik.

ARTIK YETER FERYAD EDİYORUZ!

Yine bir hekime şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Her gün bu şiddet olaylarını değişik biçimlerde yaşıyoruz. 14.12.2018 saat 16 civarında hastaneden evine gitmek için hastane otoparkına giden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş sağlık kuruluna başvuran bir kişi tarafından durdurulmuş, sağlık kurulunda neden askerlik için çürük vermediniz diyen şahıs hekim arkadaşımıza saldırmıştır. Yüzüne, karnına ve sırt kısmına darbe alan hekim arkadaşımız etraftakilerin müdahalesi ile saldırgandan kurtulabilmiş ve acil serviste tedavi altına alınmıştır. Saldırgan göz altına alınmış olup adli süreç STK avukatları tarafından takip edilmektedir.

Daha önce de uyardığımız gibi çıkan torba yasa sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir yasal düzenleme içermemektedir. Yasa yapıcıların bunu anlaması için kaç sağlık çalışanın daha şiddete uğraması hatta ölmesi gerekmektedir.

Daha önce ki dönemlerde de sunduğumuz gibi Ceza muhakemeleri kanununa tutuklanmanın ertelenmemesi ve diğer kamu görevlilerine yapılan şiddete karşı verilen cezaların sağlık çalışanlarına yapılan şiddette de uygulanmasının eklenmesini talep ediyoruz.

Bugün burada yaşanan şiddet olayına ve ülkedeki sağlıkta şiddete karşı Ş.Urfa’da sağlıkla ilgili bütün STK’lar ile beraber Şanlıurfa Tabip Odası, SES, Türk Sağlıksen, Sağlıksen, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Demokratik Hekim Girişimi ile beraber kınadığımızı belirtiyoruz. Bu nedenle bütün sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna buradan   çağrı yapıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı hep beraber tepkimizi ortaya koymaya davet ediyoruz. Caydırıcı Sağlıkta şiddet yasası talebimizi katılımcı Stk’lar olarak buradan tekrarlıyor ve takipçisi olacağımızı yetkili organlara bildiriyoruz.

ARTIK YETER HAYATİ OLAN SAĞLIK HİZMETLERİNİ SÜRDÜREBİLMEK İÇİN HAYATIMIZDAN OLUYORUZ…