Şanlıurfa Tabip Odası Olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut'la görüştük.

       16.10.2016 Salı Günü Şanlıurfa Tabip Odası olarak İl Sağlık Müdürü Sn. Himmet Durgut ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede öncelikli olarak ulusal medyaya da yansıyan Harran'da kaymakamın evine hekim istemesi konusu görüşüldü. ŞTO olarak hekimler adına, idari ve mülki amirlerin bu tarz yaklaşımını asla kabul etmeyeceğimizi ilettik.

        Ayrıca özellikle Aile hekimlerine gelen SGK cezaları, Aile hekimliğine geçiş için muvafakatname verilmesi, 4924 ile ilgili yetersiz kadro bulunması, Acil servislerdeki iş yükü ve Sağlıkta şiddet gibi konular Müdür Beye iletildi.

        Müdür Bey, sgk tarafından ceza tebliğ edilen Aile Hekimlerinin dosyaları incelendikten sonra gerektiğinde SGK ile görüşme yapılacağını iletti.

        Pdc doluluğu uygun olan yerlerdeki hekimlere aile hekimliğine geçiş için muvaffakatname verileceğini bildirdi.

        Acildeki iş yükünün azaltılması ve yeterli 4924 kadrosunun verilmesi konularında bakanlık ile görüştüklerini ve bazı girişimlerde bulunduklarını belirtti.

       Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü ile ilgili Aile hekimleri tarafından bize iletilen hukuksuz uygulamalarının sahada yaratığı rahatsızlık tüm detaylarıyla aktarıldı. İleriki günlerde Viranşehir'e ziyarette bulunulacağı konu ilgili görüşmelerin yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

         Hekimlerin sorunlarıyla ilgili görüşme verimli geçti ve önümüzdeki süreçte birlikte sorun ve çözüm önerileri konusunda ortak hareket edilmesi noktasında görüşüldü.

 Ara