TTB Merkez Konseyi Urfa'da...

Urfa'da yaşanan şiddet olayına karşı ilk günden itibaren Hekimlerin yanında olan  TTB MK ve Tabip Odaları Urfa'da buluşuyor. Urfa Tabip Odası'nın ev sahipliğinde, Türkiyenin dört bir yanından gelecek olan Tabip odası başkanları ve yönetimlerinin katılımıyla 28.07.2018 Cumartesi günü Sağlıkta şiddete karşı mücadele manifestosu ve TTB'nin hekim hakları için hazırladığı yasa tasarısı Urfa'da görüşülecek. Tüm hekimlerimizi yarın saat 10.00 da GAPTEM'e fikirlerini sunmaya ve meslektaşlarıyla birlikte olmaya davet ediyoruz.Ara