HEKİMLERDEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE ÇAĞRI

Yıllardır  ve ısrarla emekli hekim maaşlarının yükseltilmesi ve hekimlere fiili hizmet süresi zammı verilmesi taleplerimizi dile getiriyoruz.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindeki düzenlemeleri bu doğrultuda yetersiz de olsa bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak; Kanun Teklifi bu biçimiyle yasalaşırsa emekli hekimlerin büyük çoğunluğu bunlardan yararlanamayacaktır.

Teklifin Meclis Kurulunda görüşülmesi sürecinde aşağıdaki düzenlemelern yapılmasını talep ediyoruz.

  1. Hangi sosyal güvenlik kurumundan olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.
  2. Emekli olmakla birlikte çalışmak zorunda olan hekimler yapılacak zamdan mahrum bırakılmamalıdır.
  3. Primini ödeyerek döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmamalıdır.
  4. Yapılacak zam kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.
  5. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı,
  6. Fiili hizmet zammı sadece ileriye yönelik olarak değil, geçmiş çalışmaları kapsayacak şekilde geriye dönük olarak da uygulanmalıdır.

Son günlerde görüldüğü gibi şiddet, sağlık hizmet sunumunun her aşamasında ciddi bir sorundur. Acillerde, polikliniklerde, hastane koridrolarında bir meslektaşımızı daha kurban vermek istemiyoruz. Türk Tabipler Birliğinin önerileri doğrultusunda bir yasa çalışması bir an önce Meclis gündemine alınmalıdır.

 Ara