Asistan Hekim Komisyonu Toplantısı Yapıldı.

        04.07.2018 tarihinde Asistan Hekim Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantı kol ve komisyonun çalışma esasları, görev ve yetkileri konusunda bilgilendirme yapılmasıyla başladı. Yapılan bilgilendirme sonrası Asistan Hekim Komisyonunun yürütmesi seçim yoluyla belirlendi.

Yapılan seçimde yürütme kurula aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Komisyon Başkanı: Dr. Ahmet Konca

Komisyon Sekreteri: Dr. Fırat Erkmen

Komisyon Yürütme Üyesi: Dr. Mizgin Duz

Komisyon Yürütme Üyesi: Dr. Ahmet Beytekin

Komisyon Yürütme Üyesi: Dr. Ersin Batıbay

      İki yıllık dönemde asistan hekimlerin haklarını savunan, nitelikli uzmanlık eğitimi için talebini sürekli vurgulayan, asistan hekimlerin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer tüm konularda Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu ile koordineli çalışıp etkinlikleri planlama ve düzenleme çabasında olunacağı kararlaştırılmıştır.