TTB Heyeti ile beraber il sağlık müdürümüz ile görüştük.

Şanlıurfa Tabip Odası olarak, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Üye Dr. Ayfer Horosan ve TTB Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler ile beraber Şanlıurfa Tabip Odası Başkanımız Dr. Ömer Melik, Genel Sekreterimiz Dr. Osman Yüksekyayla ve Delegemiz Dr. Süleyman Koyunsever’in katılımıyla Vali ve İl Sağlık Müdürüne ziyaretler gerçekleştirdik. Yerelde çalışan hekimlerimizin ve sahanın problemlerini aktardık. Aktardığımız sorunların çözümü konusunda ilgileneceklerini belirttiler. Bundan sonraki dönemde Şanlıurfa Tabip Odası ile iletişim halinde olacaklarını dile getirdiler. Görüşmeler sonrasında TTB Merkez Konsey üyeleri ile Tabip odamızda bir araya gelip yerelin sorunları, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve eğitimler konusunda alabileceğimiz destekleri konuştuk.