Şanlıurfa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Olarak İş Güvenliği Uzmanları ve OSGB Temsilcileri İle Bir Araya Geldik.

İş Sağlığı ve İş güvenliği sahasında İSG hizmetlerinin nitelikli hale dönüşmesi için Şanlıurfa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği komisyonu olarak, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve koşullarının düzelmesi adına bir seri toplantılar gerçekleştirdik.

Bu bağlamda son süreçte bu işin ekip işi olduğu ilkesinden hareketle ilimizde yer alan İş Güvenliği Uzmanları ile de bir araya gelerek; bu noktada yapılacak çalışmalar noktasında beraber hareket etme kararı aldık.

İlimizde yer alan OSGB’ler ve İşverenler de dahil olmak üzere kamuoyu ile altta belirtilen kararlar paylaşılmıştır.

 

  1. Yıllık izin başta olmak üzere; tüm özlük hakları sözleşmelerde belirlenmiş olarak, işçi haklarına uygun şekilde kullandırılmalıdır.
  2. Maaşlar geciktirilmeden her ayın belirlenmiş döneminde belirlenmiş banka hesabı üzerinden ödenmelidir.
  3. Tabip Odasına üye olmadan özel sektörde (OSGB) çalışmak suçtur. Bu nedenle işe başlatılacak iş yeri hekimlerinin öncelikle odadan çalışma evrakını alması zorunludur. Bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
  4. İş tanımında olmayan görevler (atalı olmayan işçiye reçete, rapor yazma) iş yeri hekimlerine yaptırmamalıdır.
  5. Doktor diploması kiralama tarzı çalıştırılmaya son verilmelidir.
  6. 1 Ocaktan geçerli olmak üzere enflasyon/ asgari ücrete bağlı olarak güncellenecek şekilde ücretlendirmelerin her yıl oransal olarak artırılması ücretlendirmelerin aşağıda belirlenmiş şekilde yeniden düzenlenmesi;

 

Tam Zamanlı Çalışacak Hekim Aylık Maaşı:

TTB’nin belirlediği Asgari Ücret 48.470 TL

Yarı zamanlı olarak çalışan Hekim Maaşı:

Saat Bazlı Ücreti:  265 TL/Saat

Günlük mesai (8 saat) Ücreti: 2.100 TL   ALT TABAN ücret olarak belirlenmiştir

 

Taleplerimizin kamuoyu ile paylaşılması sonrası konu muhattapları’nın bizimle bir toplantı yapılması talebi tarafımıza iletilmiştir. Bu talep neticesinde:

15.12.2022 Tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde toplantı yapılmış; bu toplantıda Şanlıurfa Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu, İş Güvenliği Uzmanları ve OSGB temsilcileri bir araya gelmiştir.

Tarafımızca oluşturulan taleplerin, Şanlıurfa’da nitelikli Sağlık ve Güvenlik hizmet sağlamak adına olduğu; yasal prosedürleri tamamlamak yerine işçilerin sağlığının öncelikli durum olması gerektiği ve bunların da etkili yürütülebilmesi adına hizmet veren Hekimlerin, İş Güvenliği Uzmanlarının ve diğer personellerin özlük hakları başta olmak üzere tüm mali haklarının enflasyonist ortam şartları gözetilerek düzenlenmesi gerektiğini bir kere daha iletilmiştir.

Karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde OSGB’lere taleplerimiz ile ilgili 25 Aralık tarihine kadar süre verilmesi ve 29 Aralıkta aynı bileşenler ile 2.toplantının yapılması kararı alınmıştır.

29 Aralıkta yapılacak 2.toplantı tarihine kadar süreci tüm meslektaşlarımız ile örmek adına çeşitli anket çalışmaları, toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirerek sahanın taleplerini daha da somutlaştıracağız.

Bu süreçte tüm iş yeri hekimlerinin katılımını ve desteklerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Şanlıurfa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

 Ara