İŞÇİ CİNAYETLERİ POLİTİKTİR

Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin veren anlayış nedeniyle iş cinayetleri artarak devam etmektedir.
İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yüzeyel ve özensiz yürütülmesi; gerekli önemin verilmemesi sonucunda ilimizde son zamanlarda artan iş cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiş, 21 yaşındaki Müslüm Karaoğlan Şanlıurfa Birecik’te çalıştığı inşaatta üzerine demir düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu olayın üzerinden 24 saat bile geçmemişken dün de Celal Cin adlı inşaat emekçisi'nin Şanlıurfa Karaköprü de çalıştığı inşaatın 4.katından düştüğünü ve hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik.
Şanlıurfa da Temmuz ayında 7 işçimizi iş kazalarında kaybettik. İlimiz de giderek artan ölümlü iş kazalarının tesadüf olmadığını iyi biliyoruz. Prosedürleri yerine getirmek adına kağıt üzerinden hizmet vermek bu cinayetlerdeki asıl nedendir. Hizmet veren başta OSGB’ler, iş verenler ve hizmet yürütücüleri yaşanan problemlerden asli sorumlulardır.
Ülke genelinde de durum ilimizdekinden farklı değildir. Yetkililer, İşçi sağlığı ve güvenliğine gereken önem vermemekte; caydırıcı önlemler almamaktadır. Bunun neticesinde de işçi cinayetleri artarak devam etmektedir. İSİG meclisinin yayınladığı verilere göre 2022 yılının ilk 6 ayında 842 işçi; hizmet ürettiği esnada hayatını kaybetmiştir. Yaşanan ölümlü kazaların büyük çoğunluğunun basit ve maliyetsiz alınacak önlemler ile engellenebileceği bir gerçektir.
Yıllardır önerilerimize ve uyarılamıza kulak vermeyen yetkilileri bir kez daha uyarıyor; önerilerimizi bir kere daha hatırlatıyoruz;
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, öncelikle devletin ve işverenin görevidir, sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu amacına uygun olarak değiştirilmelidir.
İş güvenliği uzmanlığı sistemi kamu eliyle sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, hizmetin piyasalaştırılmasına son verilmelidir.
Denetim mekanizmaları bağımsız organizasyonlar olarak planlanmalı ve güçlendirilmelidir.
İş kazaları ve cinayetlerinin sorumlularına yaptırım uygulanmalı, işveren, ilgili kamu görevlileri ve sorumlular hakkında yargı süreçleri bağımsız bir şekilde işletilmelidir.Ara