Aile Hekimlerine Uygulanan Sınıf Düşürme Cezalarına Karşı İtirazlar Kabul Edildi.

Şanlıurfa Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Meslek örgütleri ile beraber Aile Hekimlerine "14 Mart İş bırakma eylemleri" sonrası uygulanan sınıf düşürme cezalarına karşı yaptığımız basın açıklaması, sosyal medya üzerinden gündemleştirme ve müdürlük görüşmeleri sonrası cezalara yapılan itirazların kabul edildiğine yönelik meslektaşlarımıza Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden geri dönüşler başlamıştır.
Örgütlü mücadele her zaman kazandırır diyerek mağduriyet yaşayan tüm meslektaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

 Ara