Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sorunlarını Değerlendirme Anketi (2022)

Değerli Meslektaşımız;

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın; uygun olmayan çalışma koşulları, uzun süre çalışma, nitelikli ücret gaspı, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik ve yetersiz mesleki eğitim gibi birçok sorun ile karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz.
 

Bu anket çalışması; özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve araştırma amacı dışında kullanılmayacaktır. 
 

Soru formundaki bilgilerin, tarafınızdan eksiksiz olarak doldurulması, elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Değerli zamanınızı ayırıp, çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve yaptığınız katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
 

Özel sektör alanında yaşamakta olduğumuz sorunları hep birlikte değiştirecek irademiz ve gücümüz var. Emek bizim, söz bizim!
 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sorunlarını Değerlendirme Anketi

 Ara