İzmir’de Deprem Bölgesine Ziyaret Gerçekleştirildi

İzmir’de gerçekleşen deprem sonrası 7 Kasım 2020, Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Urfa Tabip Odalarından yöneticilerden oluşan heyet depremde eşi ve iki evladını kaybeden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarette Şanlıurfa Tabip Odası’nı temsilen Genel Sekreterimiz Dr. Bulut Ezer ile ŞTO Merkez Delegelerimiz Dr. Ömer Melik ve Dr. Rezzan Okyay Budak yer aldı.

Heyet aynı gün geçici barınma merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşlarla, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla da görüşmeler yaptı.