Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna;

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna;

  Covid19 salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren TTB ve Tabip Odaları olarak; meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın bu salgından en iyi şekilde korunabilmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiştir.

   Şanlıurfa Tabip Odası, salgının başladığı ilk günlerde 'PANİK OLMA TEDBİRLİ OL' diyerek ve salgın sırasında yapılması gerekenleri paylaşarak çalışmalarına başlamıştır. Böylesi olağan üstü bir dönemin kimsenin başarısının veya başarısızlığının ölçüleceği bir dönem olmadığını; Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının hep birlikte bu salgınla mücadele etmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak ne yazık ki ne Sağlık Müdürlüğünün bilim kuruluna ne de Valilik bünyesinde oluşturulan il pandemi kuruluna hekimlerin meslek odası olan Tabip Odası davet edilmemiştir.

   Salgının başlaması ile birlikte hem hekimlerimizden hem vatandaşlarımızdan odamıza çok sayıda talep, başvuru ve istek iletilmiştir. Hekimlerimiz özellikle koruyucu ekipman eksikliği, esnek mesai düzenlemeleri gibi konularda odamıza yaşadıkları sorunları aktarmış en doğal hakları olarak da kendi meslek odalarının sorunlarıyla ilgilenmesini ve çözüm için girişimlerde bulunmasını talep etmişlerdir. Yine Urfa'da test yapılması gerektiğini düşünen vatandaşlarımız odamızı arayarak bu konudaki taleplerini iletmişlerdir.

   Tabip Odası da; TTB ile ilgili 6023 sayılı kanunda belirtilmiş olan hekim haklarının ve toplum sağlığının korunması konusundaki görev ve sorumluluğunu yerine getirmek için sahada yaşanan sorunları herhangi bir kurulda yer alamadığından ve yetkililerle görüşemediğinden sosyal medya üzerinden yetkililere ulaşmaya çalışmıştır. Bazı durumlarda il sağlık müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile telefonda görüşüp sorunlar iletilmiştir ancak son zamanlarda bazı yöneticiler telefonlara da cevap vermemiştir.

Peki Şanlıurfa Tabip Odası bu süreçte neler yaptı?

  1. Vatandaşların sosyal mesafe, el yıkama, maske kullanma gibi durumlarda dikkat etmesi gerekenler için devamlı paylaşımlarda bulundu.
  2. Özellikle Aile hekimlerinin koruyucu malzeme talebi üzerine TTB Merkez Konsey tarafından gönderilen malzemeler ilçelerimiz dahil hemen hemen tüm ASM’lere ulaştırılmıştır.
  3. Üniversite Hastanesinde esnek mesai düzenlemesi için Üniversite yönetimi ile görüşülmüş sonrasında esnek mesai düzenlenmesine geçilmiştir.
  4. Asistan hekimlerin ödenecek ücret konusunda mağdur edilmemesi için Üniversite yönetimine çağrı yapılmıştır.
  5. Ek ödeme konusunda ayrım ve haksızlık yapılmaması için İl Sağlık Müdürlüğüne ve kamu hastaneleri yöneticilerine açık çağrı yapılmıştır.
  6. Tarımın devamlılığı amacıyla tarım işçilerinin seyahat düzenlemesi ile ilgili alınan karar sonrası yığılmalar olmaması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunulmuştur.
  7. Şanlıurfa'da da PCR testi yapılması talep edilmiştir.
  8. Sağlık çalışanlarının düzenli olarak taranması ve sonuçlara göre filyasyon yapılması istenmiştir.

   Yukarıda yazılanlar dışında birçok konuda ve hekimlerin kişisel olarak yaşadığı problemlerde tarafımıza iletilen sorunlara kayıtsız kalınmamış ilgili yerlere sorunlar iletilmeye çalışılmıştır. Tüm bunlar yapılırken amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğundan yönetici meslektaşlarımıza karşı kullanılan dile özellikle dikkat edilmiştir.

   Salgınla mücadeleye omuz vermeye çalışan Şanlıurfa Tabip Odasının tüm bu iyi niyetli ve yapıcı yaklaşımlarına rağmen Oda başkanımız ve Genel Sekreterimiz bu paylaşımlar nedeniyle göz altına alınmış; Adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır. Salgının ilk gününden itibaren hayatlarını riske atarak, ailelerini çocuklarını görmeden mücadelenin en ön safında görev alan hekimlere karşı yapılan bu uygulama başta ilimizdeki hekimler olmak üzere tüm Türkiye'deki hekimleri derinden yaralamıştır.

   Tüm bu yaşananlara rağmen bizler yine görevimizin başında hastalarımızın yanındayız. Tüm bu yaşananlara rağmen bizler yine hekimlerimizin yanındayız. Bu salgından en az zararla kurtulabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

   Covid ile mücadelenin halen devam ettiğini, yapılacak çok şeyler olduğunu düşünerek Tabip Odasının Pandemi kurullarına davet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

   Yaşanılan bu üzücü ve kırıcı durum karşısında yanımızda olan desteklerini hissettiren; TTB Merkez Konseyine, Ülkemizin tüm illerinden yanımızda olduğunu ve desteğini bildiren Tabip Odalarımıza, yapılan haksızlığı kendine yapılmış gibi hisseden ilimizdeki tüm meslektaşlarımıza ve Urfa'daki birçok dernek, sendika ve meslek odalarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.Ara