03.12.2019 tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı Yapıldı

03.12.2019 tarihinden Şanlıurfa Tabip odasında yapılan toplantıya 7 Aile hekimliği Komisyonu üyesi katıldı. Toplantıya gündem maddeleri alınarak başlandı. 

Toplantıda alınan kararlar;

1) 11-12 Ocak tarihinde “Anne/Bebek Ölümleri ve Bağışıklama” Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde yapılacak olan Çalıştay için çalışmaların yürütülmesi devam edilecek.

2) Aile hekimliği komisyonunun daha etkin çalışması adına yeni üyelerin katılımı sağlanarak, whatsupp grubu daha etkin kullanılacak.

3)Aile hekimleri birimlerinde son dönemde nüfus yapılandırması adıyla, birimlerden gezici nüfus lokasyonunun farklı birimlere aktarılmasının hukuki zemini araştırılarak gerekirse bu durumda olan birimler adına dava açılması adına oda avukatımız ile görüşülecek.

4) Özel kurum reçetelerinin Aile hekimliklerinde tekrar reçete edilmesi taleplerinin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle;

Eczacılar odasına yazı yazılarak Eczacıların ve eczane çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi istenerek aile hekimliklerine yönlendirilmesinin önüne geçilmesi talep edilecek.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılarak özel kurumlarda yazılan özellikle yeşil kartlı olan hastaların reçetelerinin aile hekimlerinde tekrar yazılması için yapılan yönlendirmelerin önüne geçilmesi adına özel kurumlara yazı yazılması talep edilecek

5) Hasta alt bezi raporlarının ‘Aslı gibidir’ yapılması talebi nedeniyle; TTB Merkezin, SGK’dan en kısa sürede bu raporları Medulla sistemine aktarması istenecek.

6) Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğünün Aile Hekimleri birimlerinde yaptığı Ek2 ve Gruplandırma denetimlerinin formlara uymayan belli standartların dışında gerçekleştirildiği ile ilgili şikayetler üzerine İl sağlık Müdürlüğüne yazı yazılarak denetimlerin mevzuata uygun şekilde yapılması istenecek.

7) İlimizdeki Aile Hekimleri birimlerindeki, Aile Sağlığı Çalışanı eksikleri nedeniyle TTB Merkezin, Sağlık Bakanlığına yazı yazması istenerek, ilimizde Kamu Dışı ASÇ alımının artırılmasının ve Hastanelerden geçişlerin kolaylaştırılmasının talep edilmesi istenecek. 

 Ara