11-12 Ocak 2020 Tarihinde Şanlıurfa'da ‘AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE/BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA’ Çalıştayı Yapılacaktır.

 ‘AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE/BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA’ ÇALIŞTAYI

11-12 OCAK 2020 ŞANLIURFA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

ŞANLIURFA TABİP ODASI

     Değerli Meslektaşlarımız,

    Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ana hedeflerinden olan anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi ya da en azından azaltılması bunun için başta bağışıklama gibi birçok koruyucu yöntemlerin aile hekimliği sistemi içinde tartışılmasının toplum sağlığına olumlu katkı sağlayacağı düşüncesiyle, Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde 11-12 Ocak 2020 tarihinde ‘Aile Hekimliğinde anne/bebek ölümleri ve bağışıklama ’adıyla çalıştay düzenlenecektir.

   Aile hekimliği sistemi içinde anne ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesinin bütünlüklü yapılması, başta bağışıklama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerin mevcut halinin gözden geçirilmesini hedeflemekteyiz.

 

 

PROGRAM

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

‘AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE/BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA’ ÇALIŞTAYI

11-12 OCAK 2020 / ŞANLIURFA

 

11 OCAK 2020- CUMARTESİ

09:00  

Kayıt

09.30  

Açılış ve Tanışma

10.00-11.00  

Anne bebek ölümleri /Prof.Dr.Mehmet Zencir

11.00-11.15

ARA

11.15-12.00  

Aile Hekimliğinde Anne bebek ölümleri ve Bağışıklama/Dr. Emrah Kırımlı /Dr. Bulut Ezer

12.00-12.30

Çalıştay gruplarının belirlenmesi

12.30- 13.30

Yemek Arası

13.30-15.30

Grupların Çalışması

15.30-17.30

Çalışma Gruplarının Sunumları

 

12 OCAK 2020- PAZAR

09.00-11.00

Çalışmaların değerlendirilmesi

11.00-11.15

ARA

11.15-12.30

Sonuç bildirgesinin tartışılması